(DERGİ ÖZEL DOSYASI 73. YAZI)

ALPARSLAN TÜRKEŞ'E SELÂM

Evlâtlar vermiş Âdem'ine Rabb'im,
Dağılmış efkârı, avutmuş yalnızlığını
Ama Kabil'le kanadı demiş kalbim.
Milyonlarca yıl kaplamış yer yuvarlağını,

Kimi hayırlı, kimi hayırsız insanoğlu.
Nuh'un gemisiyle arınmış yeniden yeryüzü,
Kavim kavim işlenmiş, bölünmüş ülke ülke
Bizimkiler yücelerde aramışlar yüce ülküyü,

Ay yıldızı rehber etmiş Mevlâ Türk'e,
Işık dolu, iman dolu, şan dolu.
Bazan şavkından uzak düşük mahzun kalmış,
Bazan, kızları kızanları şaşkın olmuş,

Zor zamanlarda büyük büyük oğullar gelmiş,
Sultan Alparslan, Gazi Osman, Mustafa Kemal'ler gelmiş,
Ruhunda büyük sevdalar, göğsünde iman dolu.
Nice mihnetle kazandığı zaferlerin ardından,

Bazan unutulmuş, yaralanmış soylu yanı
Yasaklanmış söz açmak, sınırların ardından
Bu defa yüreklerde kopmuş Türk isyanı,
Hücreler Atsız dolu, Alparslan dolu.

Dalgalansın diye çırpındığı yedi bayrak,
Tabutluklarda pençesi yaralanmış kartalı,
Bulutlara taşıyor, tabutunu omuzlayarak.
Bulutlardan selamlıyor seksenlik delikanlı,

Bakü, Aşkabad, Bişkek, Taşkent, Almatı, Lefkoşe,
Selâm üstüne selâm yolluyor Alparslan Türkeş'e.
Edirne'den Ardahan'a bütün Anadolu,
Ülküsüne yürüyen Alparslan dolu.

YAHYA AKENGİN