GÖKLER BİLE AĞLADI

Yavuz Okayben
09 Nisan 1997 ORTADOĞU GAZETESİ

Büyük insan, "Sen ölmedin". Seni alkışlıyor Türkiye
Düne kadar ardından çalakalem kullanan ikiyüzlüleri de gördük.
Bu film bitmedi.
Ardında kalan öksüzlerin bayrağı taşıyacak.
Sen ölmedin ki.
Gökleri bile ağlattın. Ama bizi ağlatamazsın. Zira, yaşıyorsun. Ardından söylenenlerle yaşayacaksın. yaşayacak o öksüzlerin. Ömer Sağlam da öyle diyordu önceki günkü şiirinde. İstersen birlikte okuyalım. "Büyük" Adam..

Bozkurtlar ağlıyor, Yuğ’a gelmişler,
Hepsi de Yüce Buyruk’a gelmişler,
Belli ki Şehid Başbuğa gelmişler,
Şu "Dört Nisan" başka türlü kokuyor,
Ülkücü hareket, ırmak olmuş akıyor!

Gelmesin baharlar, açmasın güller,
Gözler konuşuyor, lâl olmuş diller,
Uyan Başbuğ’um! Tûran Eller
Hepsi gelmiş, tabutuna bakıyor.
Ülkücü hareket, gürül gürül akıyor!

İnsan fânî, ölüm hakmış Başbuğ’um,
Ölüm Hakk’tan, çare yokmuş Başbuğ’um,
Kervanların yola çıkmış Başbuğ’um,
"Dokuz Işık" şimşek gibi çakıyor!
Ülkücü hareket, nehir gibi akıyor.

Üstümüzde "Üç Hilâl"li sancağın;
Unutulmaz o şevkatli kucağın,
Şunu bil ki; sönmeyecek Ocak’ın,
Ateşini, "Asena"lar yakıyor!
Ülkücü hareket, çağıl çağıl akıyor!

Gözler dolu, yaş tutmuyor kavaklar,
Bulutlarla boy ölçüşür Bayraklar!
Dilde dua, kıpırdaşır dudaklar,
Kimi Tekbir, kimi Kur’an okuyor,
Ülkücü hareket, coşkun coşkun akıyor!

Davan büyük, hepimizin "Dava"sı,
"Kızıl Elma" Ülkü’lerin en hası,
Başkent olmuş Ergenekon Ovası,
Yavrukurtlar kovuklardan çıkıyor!
Ülkücü hareket, ırmak gibi akıyor!

Çile Ülkücü’ye kardeştir Çile!
Çile Ülkücüye olmaz mesele!
Hangi engel daynır ki bu sele!?
Seller taşmış, bentleri yıkıyor!
Ülkücü hareket, seller gibi akıyor!

Ülkem gelmiş "Dokuz Asır" yaşına,
Canlar feda bir tek çakıl taşına!
İşte Mehmet geçmiş gönder başına,
"Ay Yıldız"ı zirvelere takıyor!
Ülkücü hareket, ırmak oymuş akıyor!

Ülküdaş! Gün, durma günü değildir!
Haydi silkin, Başbuğun’u sevindir!
Al dizgini işte meydan senindir!
Küheylanlar, bakın şaha kalkıyor!
Ülkücü Hareket gürül gürül akıyor!

Nedret BÜYÜKETİ