ALPARSLAN SAGUSU

ÂŞIK TÜRKÎ

Alp Er Tonga’m Alparslan’ım
Uçtu gitti göğe doğru
El uzatmış Oğuz Hân’ım
Bizim kutlu beye doğru.

Ağ otağı göğe kurmuş
Buğra kesmiş koyun kırmış
Bayındır Han şölen vermiş
Yola çıktı toya doğru.

İyi ruhlar bize küsmüş
Yağı düşman ili basmış
Çin kavminden beter kesmiş
Kanlar akmış çaya doğru.

Köle etmiş erkekleri
Yoldurmuş ağ pürçekleri
Kırmış yiğit koçakları
Gitmiş Turan zaya doğru.

Bir er kopmuş kara günde
İli termiş dört bir yanda
Anadol’da Türkistan’da
Yoksul dönmüş baya doğru.

Mağarada kurt emzirmiş
Dönmüş ile yurt emzirmiş
Analar hep mert emzirmiş
Kutlu gelen soya doğru.

Dört bir yana akın demiş
Hedefimiz yakın demiş
Dost düşmana sakın demiş
Oku vermiş yaya doğru.

Böyle idi Bilge Kağan
Satuk Buğra Salur Kazan
Malazgirt’te Hân Alparslan
Kam yolladı aya doğru.

Türk iline ışık verdi
Milyonlarca âşık verdi
Ocak verdi eşik verdi
Hâne döndü köye doğru

Turan ili çiçek çiçek
Kimler derdi kim derecek
Selâm geldi kucak kucak
O boydan bu boya doğru.

Nice ulu hanlar öldü
Fâni dünya kime kaldı
Başbuğu da ecel aldı
Vay karıştı vaya doğru.

Âşık Türkî yandı bugün
Sazda teller sındı bugün
Ağıdımız döndü bugün
Ölümsüz bir küye doğru.