TÜRK DÜNYASINA İŞARET Mİ?

RIZA ZELYURT
 
Alparslan Türkeş’in vefatı, gözlerimizi MHP kadar Türk dünyasına da çevirmelidir.
Ömrünü Türk milletinin yüceltilmesine adamış bir insanın ölümü, bu konuda bir ışık olmalıdır.
Türkiye, Türk dünyası içinde önder bir ülkedir.
Asya’daki Türk devletleri ve Kıbrıs Türkü, gözünü bize dikmiştir. Umudu Türkiye’dir...
Türkiye, kendi içinde temel değerlerini oluşturmuştur. Bu değerler ulusal özü öne çıkartan ama ırkçı olmayan bir milliyetçilik ile İslâm dininin laik karakteri tarafından dokunmuştur. Ortak değerlerimizin çağa dönük bir yüzü vardır ve insanlığın ortak değerlerini komplekssiz kabul eden bir yöneliş içindedir.
Ve bütün bu değerleri demokrasi, kendi şemsiyesi altında toplamaktadır.
Bu genel özellikler son yıllarda bozulmak istendi. Laik karakter dinselleştirilmeye çalışıldı. Bu dinselleştirme de siyasal amaçlarla gelince tepki gördü.
Alparslan Türkeş, siyasal amaçlı dinselleştirmelere karşı çıktı. Böylece ortak değerlerimizin korunmasına hep yardımcı oldu.
Türkeş yalnız Türkiye ile yetinen bir insan değildi. Türk toplumunun yaşadığı bütün kardeş ülkelerde onun etkisi vardı. Azerbaycan’dan Tacikistan’a kadar her Türk ilinde onun havasını yakalamak mümkündü.
Böyle bir insanın aramızdan ayrılması, Türk dünyasının konumunu sorgulamamızı da gündeme getiriyor.
Bugün önemli bir nüfusa ve geniş topraklara hâkim olan Türk Cumhuriyetleri, ne yazık ki ulusal özelliklerini birleşme aracı yapabilecek ruhsal ve fikirsel güce sahip değiller.
Gizli olarak var olan bu gücü harekete geçirecek kapılar başka güçler tarafından sıkı sıkı kapalı tutuluyor.
Türkiye’nin beyinleri, geleceğimiz için çok önemli olan Türk dünyasının gücünü birleştirmesi üzerine düşünmeyi, ırkçılıkla eş görme yanılgısı içinde...
Dünya hızla büyük bloklar oluştururken Türk dünyasının parçalanmışlığı yaşaması, milliyetçiliğin bizde ne kadar zayıfladığını gösteriyor.
Kendi ulusuyla gurur duyan bir kuşak yetiştirmek...
Acaba Alparslan Türkeş, aramızdan giderken bize bunu mu emanet etti?
Türk dünyasını birbirine bağlayacak çok sıcak paydalar varken bu birlik kurulamıyor.
Öbür yandan din bağı ele alınarak bu kanalda birlik kurma çalışmaları yapılıyor.
Hem coğrafya farkı, hem millet farklılığı aslında bu birliği imkânsız hale getiriyor. Bu zorluklara, devletlerin dünyayı paylaşma savaşını ekleyecek olursanız bu birliğin imkânsızlığı anlaşılır.
Ne yazık ki ülkemizdeki genel hava, kolayı değil de zoru tercih yönünde...
Bu hava, zaman içinde MHP’lileri de etkiledi. Ama Türkeş, bu havayı dengelemesini bilen bir insandı. Onun Türk dünyası için verdiği işaretleri önümüzdeki dönemde yeniden değerlendirmek gerekir. Bu görev, öncelikle MHP’lilere verilmiştir...