O, BÜYÜK BİR DEVLET ADAMI İDİ....

PROF. DR. İSMET MİROĞLU
12 NİSAN 1997 - TÜRKİYE GAZETESİ
 
Alparslan Türkeş, Türk Milliyetçiliğinin önderi, Türklüğün Başbuğu’ydu. O, milliyetçilik ateşi ile tutuştuğu 1944 yılından son nefesine kadar, vatan ve millet sevgisi ile hareket etmiş, vatanın ve milletin menfaatlerini daima ön planda tutmuştur.
1971’li yıllarda vatanımızı bölmek için harekete geçirilen anarşistlere ve teröristlere karşı göğüslerini siper eden onun önderliğindeki ülkücü gençlik, düşman güçlerinin, anarşi ve terör oyunlarını bozan başlıca amil olmuştur.
"Yeryüzünde insanlar, millet toplulukları halinde yaşamaktadırlar. Her milletin kendine göre yaşayışı ve dünya görüşü vardır. Bu değişik toplulukların faaliyetlerinin sonucunda, dünyayı renklendiren çeşitli kültürler ve medeniyetler meydana gelmektedir. Bir toplum için başka toplumları körü körüne taklit etmek tehlikelidir. Her milletin kendine mahsus manevi inançları, adetleri, milli kültürü, milli bir dünya görüşü olması gereklidir. Bunlar olmadığı takdirde veya eskimiştir ithamıyla yıkılıp yerlerine yenileri konulmadığı takdirde o toplum, tehlikeli bir inanç ve fikir boşluğuna yuvarlanmış olur. Milletler, yabancı güçlerin orduları ve diğer maddi kuvvetleri tarafından yok edilmeden önce, manevi ve fikri güçler tarafından esaret altına alınırlar. Böyle bir duruma düşen toplumun esir ve yok olması kesin bir hale gelir..." diyen Alparslan Türkeş, günümüzde emperyalist güçlerin hedef ülkeleri içten çökertip yok etmek için başvurdukları kültür emperyalizmine işaret etmektedir. Her devlet adamına nasip olmayan bu ileri görüşlülüğü, Türk gençliğine, vatanımızın ve milletimizin selameti ve devletimizin bekası için milli kültürümüze sımsıkı sarılması gerektiğini hatırlatmaktadır. Toplumları millet yapan değerler, milli kültürlerdir ve milli kültürlerine sahip çıkmayan milletler, yok olmaya mahkumdur!
Türk milleti, medeniyetin bütün nimetlerinden istifade etmeye, hür ve bağımsız yaşamaya en fazla layık olan milletlerden biridir. Onu bu nimetlerden ve hayat hakkından mahrum etmek isteyen düşman güçler, bu emellerini gerçekleştirmek için milli kültürümüzü kıyasıyla tahrip etmektedirler!
Türk gençliği, büyük devlet adamı Alparslan Türkeş’in, BÜYÜK ÜLKÜSܒnü yaşatacak, devletimizi yıkarak, milletimizi yok etmek isteyen düşmanların oyunlarını bozacaktır!
Büyük devlet adamı, büyük önder Alparslan Türkeş, yalnız ülkemizde değil, bütün Türk Dünyası’nda müstesna bir şahsiyetti. Türk varlığını yok etmek isteyen düşmanlara karşı, Türk insanını uyarma görevini hakkıyla yerine getiren Alparslan Türkeş’i, Türk Dünyası her zaman minnet ve şükranla anacaktır. Tarihin her devrinde haksız olarak en fazla düşman tehdidine maruz kalan büyük Türk milleti, Türkeş gibi bir öndere sahip olduğu için ne kadar gururlansa yeridir. O’nun maddi varlığı aramızdan ayrılırken, ruhu daima bizimle beraber olacak, millet ve devlet varlığımızı her türlü tehdide karşı korumamızda fikirleri bize rehberlik edecektir...
Ülkemizin ve Türk Dünyası’nın müstesna insanına yüce Allah’tan rahmet, kederli ailesine, bütün dava arkadaşlarına ve Türk milletine başsağlığı dilerim.