ALP ER TONGA SAGUSU

ALP ER TONGA ÖLDÜ MÜ
ISIZ AJUN KALDI MI
ÖDLEK ÖÇIN ALDI MI
EMDI YÜREK YIRTILUR

ÖDLEK YARAG KÖZETTI
OGRI TUZAK UZATTI
BEGLER BEGIN AZITTI
KAÇSA KALI KURTULUR

ULASIP EREN BÖRLEYÜ
YIRTIP YAKA URLAYU
SIKRIP ÜNI YURLAYU
SIGTAP KÖZI ÖRTÜLÜR

BEGLER ATIN ARGURUP
KADGU ANI TURGURUP
MENGZI YÜZI SARGARUP
KÖRKÜM ANGAR TÜRTÜLÜR

ÖDLEK ARIG KEVREDI
YUNÇIG YAVUZ TAVRADI
ERDEM YEME SAVRADI
AJUN BEGI ÇERTILÜR

ÖDLEK KÜNI TAVRATUR
YALINGUK KÜÇIN KEVRETÜR
ERDIN AJUN SEVRITÜR
KAÇSA TAKI ERTILÜR

BILGE BÖGÜ YUNÇIDI
AJUN ATI YENÇIDI
ERDEM ETI TINÇIDI
YERGE TEGIP SÜRTÜLÜR

ÖGREYÜKI MUNDAG OK
MUNDA ADIN TILDAG OK
ATSA AJUN OGRAP OK
TAGLAR BASI KERTILÜR.

KÖNGLÜM IÇÜN ÖRTEDI
YATMIS BASIG KARTADI
KEÇMIS ÖDÜG IRTEDI
TÜN KÜN KEÇIP IRTILÜR.