İSYAN AHLAKI

Köle olarak yaşamaktansa, hürriyet için can vermeyi kan dökmeyi göze alamayan fertler ve milletler hiç bir zaman hiç bir devirde insanca yaşamaya layık olamazlar. İnsanca meziyetlerle uşaklık asla bağdaşamaz. Esaret ve istibdat zinciri ne kadar süslü olursa olsun, madeni ister altın ister platinden bulunsun yine zincirdir. Böyle bir . zincire vurulmak istenen insanların göstereceği en asil duygu ve hareket isyan ve baş kaldırmaktır.


Kurmay Albay
ALPARSLAN TÜRKEŞ
5 Kasım 1960