YABANCI PROPAGANDALARIN ETKİSİ

Kainatta en kıymetli varlık olan insan ihmal edilmiş, millî eğitimde, Türk İslam görüşü yerine kozmopolitik aşılanmıştır. Ülkemizdeki insanların bir bölümü kendi öz inancından şüpheye düşmüş yabancı fikirlerin ve inançların esiri haline gelmiştir, öz olarak ifade etmek gerekirse 100 yıllık Türkiye'nin mahsulü şudur: Memleket yoksulluk içinde, geri kalmışlık diz boyu, sanayileşme başarılamamış insanımız ihmal yüzünden kendini kaybetmiş, nereye gittiğini, ne yapması gerektiğini bilemez ve ilde yabancı propagandaların oyuncağı haline gelmiştir.

Asil milletimiz her partiyi denemiş, her siyasî kadrodan medet ummuş fakat neticede hüsrana uğramıştır. İşte bu tarihî hataları görmüş yeniden kendi millî şahsiyetine koşan, ahlaklı, yüksek hedeflere yönelmiş bir toplum yapışma kavuşmak için partimiz Türk milliyetçiliği ruhunu gençliğimize ve aydınlarımıza aşılamıştır.

Bugün yeni bir şahlanış getirmenin mücadelesin! yapıyoruz. Bu mücadelede Allah’ın yardımıyla muvaffak olacağız. Çünkü yolumuz fazilet yolu, davamız hak davasıdır. Bu uğurda Önümüze çıkacak her engeli çiğneyip geçmek azim ve kararındayız. Büyük Türkiye'yi kuracağız. Öyle büyük bir Türkiye ki: sanayileşmiş ilimde teknikte, medeniyette en ileriye gitmiş, ahlakta maneviyatta refahta mutlulukta dünyanın en yükselmiş varlığı haline gelmiş Türkiye'yi kuracağız. Bu azmimizi hiç bir engel kıramayacaktır.

Milletimiz milliyetçi hareketi tanımış, onu kendi öz değerlerinin hakkının hukukunun temsilcisi olarak görmüştür. Milliyetçi Hareket Partisi Türk milletinin yaşama iradesini temsil eden bir parti olarak en kutsal davayı omuzlamıştır. Bunun için en büyük partidir.