Romanları

1.Dalkavuklar Gecesi, İstanbul, 26 Mayıs 1941, 56 s.
2.Bozkurtların Ölümü, İstanbul 1946
3.Bozkurtlar Diriliyor, İstanbul, 1949 (Bozkurtların Ölümü ve Bozkurtlar Diriliyor 1973 ve 1974 yıllarında Bozkurtlar adı altında tek cilt olarak da basılmıştır)
4.Deli Kurt, İstanbul 1958, 208 s.
5.(Selim Pusat adıyla) Z Vitamini (Bu küçük roman, 1959 yılında Büyük Doğu mecmuasında, “Selim Pusat” imzası ile tefrika edilmiştir.) Büyük Doğu, sa. 18, s.10-11; sa. 19, s.10-11; sa.20, s.10-16.
6.Ruh Adam, İstanbul 1972. 301 s.


Hikayeleri

1.“Dönüş”
a.Atsız mecmua, sa.2, s.40-41 (1931)’de (Y.D.) imzası ile.
b.Orhun, sa.10, s.20-21 (19439’de (Atsız) imzası ile.
2. “Şehidlerin Duası”
a.Atsız mecmua, sa.3, s.64-67 (1931)’de (Y.D.) imzası ile.
b.Orhun, sa.12, s.19-21 (1943)’de (Atsız) imzası ile
3. “Erkek Kız”
a. Atsız Mecmua, sa.4, s.85-88 (1931)’de (Y.D.) imzası ile
4. “İki Onbaşı, Galiçya... 1917...”
a. Atsız Mecmua, sa.6, s.141-143 (1931)’de (Y.D.) imzası ile
b.Çınaraltı, sa.67, s.11 ve 13 (1942)’de (Atsız) imzası ile.
c. Ötüken, sa.30, s.17-18 (1966)’da (Atsız) imzası ile.
5. “Her Çağın Masalı: Bozdoğanla Sarı Yılan”
a. Ötüken, sa.28, s.22-24 (1966)’te imzasız olarak.

Şiirleri:

1.Yolların Sonu

Diğer Kitapları:

1.Divan-ı Türk-i Basit, gramer ve lugati, 1930,
2. “Şart başı”na Cevap, 1933
3. Çanakkale’ye Yürüyüş, 1933
4. XVI’ncı asır şairlerinden Edirneli Nazmi’nin Eseri ve Bu Eserin Türk Dili ve Kültürü Bakımından Ehemmiyeti, 1934
5.Türk Tarihi Üzerinde Toplamalar, 1935
6.Komünist Don Kişotu Proleter Burjuva Nazım Hikmetof Yoldaşa, 1935
7.XV’inci Asır Tarihçisi Şükrullah, 1939
8.Müneccimbaşı, Şeyh Ahmet Dede Efendi, 1940
9. 900’üncü Yıl Dönümü (1040-1940), 1940
10.İçimizdeki Şeytanlar, 1940
11.En Sinsi Tehlike, 1943
12.Türk Edebiyatı Tarihi, 1940
13.Hesap Böyle Verilir, 1943
14.Türkiye Asla Boyun Eğmeyecektir, 1943
15.Ahmedi, Destan ve Tevarih-i Müluk-i Al-i Osman, 1949
16.Şükrullah, Behcetü’l-tevarih
17.Aşıkpaşaoğlu Ahmed Aşıki, Tevarih-i Ali Osman, 1949
18.900’üncü Yıldönümü-Devletimizin Kuruluşu, 1955
19.Türk Ülküsü, 1956
20.Tevarih-i Cedid-i Mir’at-i Cihan, 1961
21.Osmanlı Tarihine Ait Takvimler, 1961
22.Ordinaryüs’ün Fahiş Yanlışları (Ali Fuat Başgil’e cevap), 1961
23.Türk Tarihinde Meseleler, 1966
24.Birgili Mehmed Efendi Bibliyografyası, 1966
25.İstanbul Kütüphanelerine Göre Ebüssuud Bibliyografyası, 1967
26.Ali Bibliyografyası, 1968
27.Aşıkpaşaoğlu Tarihi, 1970
28.Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nden Seçmeler, 1971
29.Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nden Seçmeler, 1972
30.Oruç Beğ Tarihi, 1973

 

Atsız

Hayatı

Ardından

Şiirleri

Resimleri

Makaleleri

Mektupları