Başbuğun vefatının 1. yılında MHP genel Merkezi

tarafından hazırlanmış kitaptaki yazılar bulunmaktadır.

 

Yazan Makale
Eyüp AKTEPE Millet Sektörü
Kadir ARICI Bilge Kağandan Günümüze....
Rıza AYHAN Hukuk ve Hukuk Devleti
Devlet BAHÇELİ Başbuğ Alparslan TÜRKEŞ ve Milliyetçi Hareket
Emin ÇARIKÇI Çağı Aşan Lider Başbuğ Alparslan TÜRKEŞ
Rauf DENKTAŞ Kıbrıs ve TÜRKEŞ
Abdulkadir DONUK Türklerde Devlet Adamlığı veAlparslan TÜRKEŞ
Ebülfez ELÇİBEY Alparslan TÜRKEŞ Daim Yaşayaçaktır
Ahmet B. ERCİLASUN Türk Milliyetçiliğinin Yakın Tarihinde Alparslan TÜRKEŞ'in yeri
Emin ÇARIKÇI Çağı Aşan Lider Başbuğ Alparslan TÜRKEŞ
Mustafa ERKAL Kültür-Kültürel Kimlik ve Türk Kimliği
Ali GÜNGÖR Alparslan TÜRKEŞ, Köy-Köylü ve Tarım
Nuri  GÜRGÜR Alparslan TÜRKEŞ' te Tarih Şuuru
Atilla KAYA Başbuğ ve Gençlik
Ensar KILIÇ Sanat Ülkülerin Kanadıdır.
Mustafa A. KIRIMOĞLU
Bayram KODAMAN Milliyetçiliği Halka Mal Eden Adam: Alparslan TÜRKEŞ
Nevzat KÖSOĞLU TÜRKEŞ'i Anarken
Abdurrahman KÜÇÜK Alparslan TÜRKE'Ş'in Din Anlayışı ve İslama Bakışı
Enis ÖKSÜZ Vasat Kültür İle Bilgi Çağı Yakalanamaz
Yılmaz ÖZTUNA Tarih Perspektifinde Alparslan TÜRKEŞ
Sümer ŞAHİN Nükleer Enerji ve Türkiyede Durum
Sabri SÜMER Tabii Varlıklari Ormanlar ve Çevre Koruma
Muammer TAYLAK Alparslan TÜRKEŞ Millet Meclisinde
Tınca TOSKAY Özelleştirme Sorunu Hakkında
Kamil TURAN Türkeş ve Türk Sendikaçılık Hareketi
Dursun YILDIRIM Türkeş ve Türk Kurultayı