HERŞEYE RAĞMEN...

Vatana ve millete hizmet yolu şerefli bir yol olduğu kadar, çok da tehlikeli, zahmetli bir yoldur. Hele Türkiye gibi büyük bir Cihan İmparatorluğundan bir bölge devleti haline gelen bir ülkede, çeşitli güçlerin menfaat çatışmalarının ve örtülü saldırılarının ıstırapları içinde bunalan bir toplumda devlete ve millete hizmet etmek büyük bir azim, sebat ve coşkuya ihtiyaç gösterir.
Gün olur, memleketi parçalamak ve sömürüye elverişli duruma getirebilmek için tertiplenen cinayetler ve suç teşkil eden çeşitli hareketler marifetli eller tarafından ustaca; devletine, milletine samimiyetle hizmet etmeye çalışanlara maledilerek baltalanmaya çalışılır. Gün olur, yalan ve iftiralarla, fîtne saçan propagandalarla, milletine hizmet için çırpınan ülkücü memleket evlatları birbirine küstürülür, birbirinden ayrılır, bölünür, parçalanır. Gün olur devletin yanında olmak en büyük suç gibi gösterilir ve devletin yanında yer alanlar en büyük suçlular kabul edilerek idamları istenir. Gün olur devletin Millî Ordusuna, polisine, jandarmasına, istihbaratına yardımcı olmak, en büyük cürüm olarak ilan edilir. Canileri, suçluları ihbar edenler "muhbir" diye damgalanır ve aşağılanır. Gün olur, memleketteki kanlı anarşiyi önlemek için anayasada yer almış olan sıkıyönetim ilanını isteyenler "suçlu" diye gösterilerek idam isteğiyle mahkemeye verilir. Gün olur, devlete hizmet çalışmalarında elinden tuttuğun, en yüksek makamlara çıkardığın insanlar, yağlı bir kemik için hırlamaktan çekinmez. Gün olur, yaşının sayısı kadar kitap okumamış kimseler bile yerli yersiz konuşur. Gün olur, zulümler, işkenceler, insanları ihsan yapan "vefa" gibi, "dostluk" gibi, "analık" gibi, "babalık" gibi, "kardeşlik, arkadaşlık" gibi yüksek duygulan törpüler, eritir, yok eder.
İşte, ufukları karartan bütün güçlüklere karşı daima Allah'a sığınmak.ve millete güvenmek lazımdır. Her şeye rağmen Allah yolundan, iman yolundan, .hukuk yolundan sapmaksızın millete, devlete, vatana hizmet çalışmaları sürdürülmelidir. Bütün Milliyetçiler, Ülkücüler birbirlerini kucaklayarak, el ele verip birleşmelidirler. Türk "Milletinin beklediği hizmet ancak birlik ve bütünlük içinde sağlanabilir. Kırgınlıklar, dargınlıklar, yanlışlıklar, hatalar bir kenara bırakılarak, her şeye rağmen bütün Milliyetçiler birleşmelidirler. Kalpler sevgiyle, aşkla yıkanıp doldurulmalı ve her şeye rağmen devlete ve millete hizmet ülküsüyle birbirleriyle sarmaş dolaş olmalıdırlar.

Evet... Her şeye rağmen... HER ŞEYE RAĞMEN
BÜTÜN MİLLİYETÇİLER, ÜLKÜCÜLER BİRLEŞMELİDİRLER!