Osman BÖLÜKBAŞIOsman BÖLÜKBAŞI


Millet Partisi Eski Genel Başkanı Osman BÖLÜKBAŞI 1911 yılında Hacıbektaş'ta doğdu.Türkiye'deki öğreniminden sonra, yüksek öğrenimini, Fransa'da tamamlayan Bölükbaşı, yurda astronomi ve matematik öğretmeni olarak döndü. 1945 yılında siyasi hayata atıldı, Demokrat Partinin ileri gelenleri arasına girdi. Fakat bir yıl sonra Hikmet Bayur, Fevzi Çakmak ve DP muhalif grubundan olan öteki milletvekilleri ile DP'den istifa ederek 1946 yılında Millet Partisi'ni kurdu. Millet Partisi içinde güzel konuşmalarıyla ile ün yaptı. Hikmet Bayur'un genel [başkanlığında görev aldı, 1950 seçimlerinde Kırşehir'den milletvekili seçildi. Heyecanlı ve doğru konuşmasıyla halkın teveccühünü kazanan Bölükbaşı, zaman zaman yaptığı konuşmaları ile DP iktidarını acı acı tenkit etti, bu yüzden hapse bile atıldı. 1957 seçimleri sırasında da hapse atılan Bölükbaşı, seçimler sonunda Millet Partisi'den tekrar tek milletvekili olarak Meclis'e gir-di. Siyasi hayatı boyunca kurulan kabinelerde görev almadı. ihtilalden sonra partisinin ayakta kalmasını sağladı, 1961 genel seçimlerine 57 milletvekili ile Meclise girdi. Daha sonra adı Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi olan partiden ayrılarak, yeniden Millet Partisi'ni kurdu. l973'de parti Genel Başkanlığından partiden ve Milletvekilliğinden istifa etti.

MHP'NİN KURULUŞ SÜRECİNDE
Osman Bölükbaşı hakkında MHP'nin İnternet sitesinde Türk Milliyetçiliğinin Partileşme Süreci konulu bir yazıda şöyle deniliyor:
"Millet Partisi'nden Cumhuriyet Köylü Millet Partisi'ne (CKMP) kadar gelen parti silsilesi, Milliyetçi Hareket Partisi'nin ön tarihini oluşturur. Millet Partisi, 1948 yılında Mareşal Fevzi Çakmak ve Osman Bölükbaşı önderliğinde bir grup milliyetçi-muhafazakar siyasi elit tarafından kuruldu.
Demokrat Parti iktidarının, aşırı solda yaptığı tevkife bir denge olması ve kendi siyasi geleceğini garantilemek maksadıyla Millet Partisi'ni 1954 yılında resmen kapattırmasının ardından, bu partinin eski kurucuları kısa bir süre sonra Osman Bölükbaşı'nın genel başkanlığında aynı yıl Cumhuriyetçi Millet Partisi'ni kurdular. 1958 yılında Türkiye Köylü Partisi'nin iltihakı üzerine Cumhuriyetçi Millet Partisi, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi adıyla siyasi hayatını sürdürmeye devam etti.
CKMP, 1961 genel seçimlerinde yüzde 14 oy alarak CHP ve AP'den sonra üçüncü parti oldu. 1962'de CKMP'nin ikiye bölünmesiyle Osman Bölükbaşı bu partiden ayrılarak Millet Partisi'ni ikinci defa kurdu. 1965 genel seçimlerinde ise yüzde 2.2 oy alabildi. 22-23 Şubat 1964'te yapılan CKMP Kongresi'nde Alparslan Türkeş, başta Dündar Taşer olmak üzere diğer arkadaşlanyla birlikte bu partiye katıldı ve kısa süre içinde partide etkin bir konuma gelerek 1965'te yapılan CKMP Büyük Kongresi'nde Genel Başkan seçildi."

Ruhun şâd olsun mekanın cennet.