AKINCI

Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik,
Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik.

Ak tolgalı beylerbeyi haykırdı: İleride!
Bir yaz günü geçtik Tuna'dan kafilelerle.

Şimsek gibi bir semte atıldık yedi koldan,
Şimsek gibi, Türk atlarının geçtiği yoldan.

Bir gün dolu dizgin boşanan atlarımızla.
Yerden yedi kat arsa kanatlandık o hızla.

Cennete bu gün gülleri açmış görürüz de,
Hâlâ o kızıl hâtira titre içimizden.

Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik,
Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik.