ESKİ ORDU MARŞI

Ceddin deden, neslin baban
Hep kahraman Türk Milleti
Orduların pek çok zaman
Vermiştiler dünyaya şan

Türk Millet Türk Milleti
Aşk ile sev milliyeti
Kahret vatan düşmanını
Çeksin o mel'un o zilleti.