KAHRAMANLIK   
   
Kahramanlık ne yanlız bir yükseliş demektir,    
Ne de yıldız gibi parlayıp sönmektir.      
Ölmezliği düşünmek boşuna bir emektir;      
Kahramanlık: Saldırıp bir daha dönmemektir.    

Sızlasa da gönüller düşenlerin yasından      
Kosar adım gitmeli onların arkasından.      
Kahramanlık: İçerek acı ölüm tasından      
İleriye atılmak ve sonra dönmemektir.      

Yırtıcılar az yaşar... Uzun sürmez doğanlık...   
Her ışığın altında gizlidir bir karanlık;  
Adsız şansız olsa da, en büyük kahramanlık;  
Göz kırpmadan saldırıp bir daha dönmemektir    

Kahramanlık ne yanlız bir yükseliş demektir.      
Ne de güneşler gibi parlayıp sönmektir.      
Bunun için ölüme bir atılış gerekir.      
Atıldıktan sonra bir daha dönmemektir...

 

Anasayfa

Hayatı

Eserleri

Şiirleri

Resimleri

Makaleleri

Mektupları