KÖYCÜLÜK MARŞI

Alevden oklar gibi hızlandık köye doğru
Devrim hamlesidir bu, ülkü hamlesidir bu

Ruhumuzda tutuşan bu ateşli imanla
Hedefe koşuyoruz bu şerefle sanla

Seferberiz bu yolda ana, baba, oğul, kız
Yarınların köyünü kurmak davasındayız.

Cengimiz var arkadaş, haydi yürü ilerle
Tarihin çok beklediği sarsılmaz hamlelerle

Ülküye koşmak dağları aşmak gerek
Kanatlo rüzgâr olup köye ulaşmak gerek

Seferberiz bu yolda, ana baba, oğul, kız,
Yarınların köyünü kurmak davasındayız.