MEHTER MARŞI

Gafil ne bilir nese-i pür sevk-i vegay-ı
Meydan-ı celâdetteki enver.i sefayı
Meydan-ı gazâ aşk ile tekbirler alınca
Titrettiyince rûy-i zemin arş-ı semâyı

Allah yonuna cenk edelim, şan alalım şan
Kur'an'da zafer vâdediyor hazreti Yezdân
Farz eyledi Halak-u cihan harb-i cihâdı
Hep cenk ile yükselmede ecdadimin adı

Dünyaları fert eyleyen ecdadımız elhak
Âdil idi hıfz eyler idi hakkı ibâdı
Allah yolunda cenk edelim, şan alalım şan
Kur'an'da zafer vâdediyor Hazreti Yezdân