PLEVNE MARŞI     

Tuna nehri akmam diyor     
Etrafımı yıkmam diyor     
Şanı büyük Osman Paşa     
Plevne'den çıkmam diyor.     

Olur mu böyle olur mu     
Evlât babayı vurur mu     
Sizi millet hainleri     
Bu dünya size kalır mı        

Düşman Tuna'yı atladı     
Karakolları yokladı     
Osman Paşa'nın kolunda     
Beşbin top birden patladı.     

Kılıcımı vurdum taşa     
Taş yarıldı baştan başa     
Askerinle binler yaşa.     
Namı büyük Osman Paşa.